Dades identificatives

La pàgina web “www.sagesin.com” és titularitat de Mariano Cayuelas Onieva, amb domicili situat en Carrer Lluis, 13 · 08208 Sabadell.
E-mail de contacte,  telèfon 93 742 60 80.

Abast de l’avís legal

Aquest avís legal estableix les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als productes comercialitzats per SAGESIN. Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a adquirir els productes.

SAGESIN es reserva el dret a modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense previ avís, i no és responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada. Al seu torn es reserva el dret a modificar el contingut del present avís legal.

Condicions d’l’ús de la web

Amb el senzill accés accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es Té La Condició d’Usuari. L’usuari Accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les Condicions contingudes en el present Avís Legal.

L’usuari es compromet un Com utilitzar el lloc web juntament amb el SUS serveis i Continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment Acceptats, la Bona Fe i l’Ordre Públic.

l’usuari es compromet una sense Realitzar Accions Que puguin causar danys a pàgina web, inutilizándola, sobrecargándola o deteriorant-de any Manera, o impedint una Altres dels Usuaris el lliure accés, us o gaudiment la pàgina triada web.

Propietat intel·lectual i ús de continguts

SAGESIN, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, així com tots els productes que comercialitza.) O compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no impliquen en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de. El logotip de SAGESIN, és una marca registrada propietat de SAGESIN. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.

Política de privacidad

 • Tractament de les dades de caràcter personal i finalitat:

Segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades (LOPD) així com la legislació relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’usuari accepta que les dades personals que voluntàriament faciliti, mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà posat a disposició a la present pàgina web, siguin incorporades a un fitxer informatitzat titularitat de SAGESIN, la finalitat és gestionar la consultes i / o peticions realitzades. Mitjançant l’enviament voluntari de dades personals, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials o publicitat a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. SAGESIN, es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’usuari, a tractar-los de manera confidencial i adoptant les mesures de seguretat que segons la legislació corresponguin per evitar la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 • Drets d’ARCO:

L’usuari registrat, podrà en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons estableix la LOPD, dirigint un escrit, en on figuren les seves dades i el dret que desitja exercitar, a través dels següents mitjans:

Per correu postal ordinari a:

SAGESIN
C/ Lluis, 13 · 08208 Sabadell
Per correu electrònic: info@sagesin.com

 • Mesures de seguretat en el tractament de dades:

SAGESIN, es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’usuari, a tractar-los de manera confidencial i adoptant les mesures de seguretat que segons la legislació corresponguin per evitar la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable, podent existir filtracions provocades per accions malintencionades de terceres persones.

 • Analítica web i ús de “cookies”:

Quan l’usuari accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text al seu ordinador anomenats “cookies”. En aquests arxius s’emmagatzemen les preferències de l’usuari en accedir a la pàgina web, per recrear aquestes mateixes preferències en futures connexions.

L’usuari pot rebutjar l’ús de “cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador.

Links

 • Enllaços a altres pàgines web externes:

SAGESIN, rebutja la responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per SAGESIN. o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. SAGESIN, no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

 • Enllaços externs amb destinació a les pàgines web de SAGESIN

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link amb destinació a “www.sagesin.com”, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

 1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla del portal de “www.sagesin.com”
 2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de SAGESIN. el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera “www.sagesin.com”, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
 3. No s’autoritza l’establiment de links a “www.sagesin.com”, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

Exclusión de responsabilidad

La responsabilitat en l’ús de la pàgina web correspon de forma única i exclusiva a l’usuari.

SAGESIN, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

 1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament de la pàgina web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.
 2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
idioma
 • Català
 • Spanish